Wanneer u een gebruiker in Ubuntu aanmaakt, wordt zijn respectieve map aangemaakt in de / home-partitie van het systeem. Wanneer u een gebruiker verwijdert, verwijdert het systeem de invoer van elke locatie, behalve de bijbehorende directory in / home. Linux-distributies verwijderen de basismap van een gebruiker niet wanneer de gebruiker wordt verwijderd. Laat me je begeleiden hoe je een gebruiker samen met zijn homedirectory verwijdert.

Om de bovenstaande verklaring te bevestigen, gaat u naar Systeem> Beheer> Gebruiker en groep keuze. Hier is het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

Nieuwe gebruikers kunnen worden gemaakt met de knop Gebruiker toevoegen en een gebruiker kan worden verwijderd via de knop Verwijderen. Hier is bericht dat wordt getoond wanneer u gebruiker verwijdert, het zegt dat de / home directory van de gebruiker niet zal worden verwijderd.

Om nu een gebruiker samen met zijn homedirectory te verwijderen, open je de terminal en voer je de volgende opdracht uit om de gebruiker volledig te verwijderen.

sudo deluser-remove-home gebruikersnaam

waar "gebruikersnaam" moet worden vervangen door de naam van de gebruiker die u wilt verwijderen. Net als een voorbeeld, om de gebruiker te verwijderen Aun, voer de opdracht als volgt uit:

sudo deluser -remove-home aun

Dat is het. Genieten!

Werkte Voor U: Robert Gaines & George Fleming | Wilt U Contact Met Ons Opnemen?

Reacties Op De Site: