De regelafstand in Microsoft Word is ingesteld op 1. De 1 lijkt een zeer vage maatregel omdat deze niet wordt vergezeld door eenheden. De standaard regelafstand is een bepaald percentage van de tekengrootte. Het is dynamisch, d.w.z. hoe kleiner de lettergrootte, hoe minder ruimte er tussen de regels zal zijn, zelfs als de regelafstand op 1 wordt ingesteld. Als u de tekengrootte vergroot, neemt ook de afstand tussen de regels toe. De standaard regelafstand maakt een document eenvoudig leesbaar. Als u uw document ergens moet indienen met opmaakstandaarden, moet u mogelijk de regelafstand aanpassen. Academisch werk vereist meestal dubbele regelafstand. U kunt dit als volgt instellen voor een alinea, een enkel document en als standaard voor alle documenten die in Microsoft Word zijn gemaakt.

Dubbele regelafstand in Microsoft Word

Regelafstand kan per alinea en per document worden ingesteld. Als u veel documenten moet maken op basis van specifieke opmaakregels, kunt u de standaard regelafstand in Word wijzigen.

Lijnafstand tussen de alinea's

Open Word en selecteer een alinea waarvoor u de regelafstand wilt verdubbelen. Ga op het tabblad Start naar de set Alinea-gereedschappen en klik op de knop met lijnen en pijlen die ernaast op en neer wijzen. Het staat naast het vulgereedschap. Selecteer in het menu dat wordt geopend de optie 2.0 om dubbele regelafstand voor die alinea te krijgen.

Documentregelafstand

Klik op het tabblad Start en klik nogmaals op de knop regelafstand. Selecteer deze keer Line Distanceing Options in het menu. Dit opent het Alinea-venster. Ga op het tabblad Inspringing en afstand naar het gedeelte Afstand en open de vervolgkeuzelijst Regelafstand. Selecteer Dubbel bij de weergegeven opties en klik onderaan op de knop Instellen als standaard.

U zult een prompt zien met de vraag of u de standaard wilt toepassen op het huidige document of op elk Microsoft Word-bestand. Selecteer de optie Toepassen op dit document. De regelafstand voor alle tekst die al is ingevoerd, later is ingevoerd of geplakt, wordt verdubbeld.

Dubbele regelafstand standaard

Als u dubbele regelafstand wilt instellen voor elk document dat u in Microsoft Word maakt, opent u een Word-bestand en gaat u naar het tabblad Start. Klik in de werkset Alinea op de regelafstandknop en selecteer Opties voor regelafstand in het menu. Ga in het geopende Alinevenster naar het tabblad Inspringen en afstand. Open in het gedeelte Afstand de regelafstand-vervolgkeuzelijst en selecteer 'Dubbel'. Klik op Als standaard instellen en selecteer in het geopende venster de optie 'Alle documenten op basis van de sjabloon Normal.dotm'.

Werkte Voor U: Robert Gaines & George Fleming | Wilt U Contact Met Ons Opnemen?

Reacties Op De Site: