Documentinformatie is belangrijk in die zin dat deze details bevat zoals auteursnamen, opmerkingen of andere metadata zoals tags, etc. In de vorige versies van Microsoft Word was de documentinformatie beschikbaar in het menu Voorbereiden, maar Word 2010 heeft het gehaald eenvoudiger, nu kunt u ze vinden via de Office-knop.

Dit bericht behandelt twee onderwerpen:

  1. Documenteigenschappen van Word 2010 wijzigen
  2. Mark Work 2010 Document als laatste

Documenteigenschappen van Word 2010 wijzigen

Om de eigenschappen van het document te bewerken, klikt u op de knop Office.

De allereerste kolom aan de rechterkant van het dialoogvenster toont de eigenschappen van het document. Klik op de Document eigenschappen drop-down-knop en kies de Eigenschappen bewerken in Document optie.

Hier kunt u de eigenschappen van het document bijwerken en dat is het.

Mark Work 2010 Document als laatste

Om dit document als definitief in te stellen, klikt u op de knop Office en kunt u de optie Machtigingen zien, hier selecteert u de Markeren als definitief om onbedoelde bewerkingsoptie te voorkomen. Een document markeren als laatste schakelt de Write-optie uit, wat betekent dat het document altijd in de modus Alleen-lezen zal openen

Wanneer ik dit document zal openen, zal het nu in de alleen-lezen modus zijn, indien nodig zal ik het bewerken ervan moeten inschakelen.

Genieten!

Werkte Voor U: Robert Gaines & George Fleming | Wilt U Contact Met Ons Opnemen?

Reacties Op De Site: